Jiří Vlček – cvičení ve vývojových pozicích podle prof. Koláře


Cvičení v mém podání je více racionálně zaměřené na správnost provedení, dávám víc důrazu na humor než esoteriku. Kladu důraz na fakt, že nic nejde hned a člověk má cvičit podle svých současných možností a nic nepřehánět. Pokroku se dosahuje pravidelností a vytrvalostí, ne silou. A hlavně dýchat:-)!


Se sportem pod nějakým vedením jsem začal na druhém stupni základní školy, věnoval jsem se judu v oddíle na Praze 3 Na Balkáně - dnes TJ Sokol Žižkov. Judu jsem se věnoval až do začátku studia na gymnáziu. V té době jsem se také poprvé setkal s jógou, zejména kvůli bolestem pat a kolen. Lékař mi doporučil věnovat se právě józe. Jednalo se o hathajógu a kupodivu mě cvičení velmi bavilo právě kvůli soustředění a klidu, jež cvičení doprovází. Na gymnáziu jsem se pak věnoval Taekwondu pod vedením severokorejského mistra kdesi na Žižkově. Na vysoké škole jsem začal s lezením po skalách a poprvé se setkal s čínským Tchajti-čchuanem stylu Jang. Po vysoké škole jsem byl nějaký čas žákem mistryně Zhai Hua a věnoval se Tchajti stylu Čchen a několika málo stylům z nekonečného světa čínských bojových umění. Vedl jsem jako lektor lekce Čchen Tchajti a také příležitostně lekce Šaolin pro začátečníky. Cvičil jsem sestavy beze zbraní a také s mečem, šavlí a trochu i s kovovým bičem. 

V tomto období jsem se též začal věnovat duchovní praxi pod vedením tibetského, dnes již bohužel zesnulého mistra Namkhai Norbu, zakladatele mezinárodní komunity Dzogchenu a profesora Orientálního institutu na Neapolské univerzitě. V dzogchenové komunitě jsem se mimo jiné setkal s Jantrajógou, systémem tibetské jógy a absolvoval jsem několik kurzů pod vedením Laury Evangelisti a Fabia Andrica. Cvičil jsem jednodušší verzi všech pěti sérií systému Jantrajógy. Jantrajóga kombinuje pohyb a setrvání v asánách s rytmem a dýchaním, kdy používá několik způsobů nádechu, výdechu i zádrží dechu. Ásány v systému jsou podobné čí stejné jako v jiných systémech jógy, jen mají jiné názvy a mají vždy několik variant pro daný účel podle obtížnosti a schopností cvičícího. V posledních asi 7 letech jsem pomáhal své ženě Lucii Vlčkové s provozem jógového studia v Turnově. Jak šel čas, věnovali jsme se zejména Ashtangajóze, absolvovali několik kurzů pod vedením mezinárodních lektorů jako Laruga Glaser, Kino McGregor, Gregor Maehle a školu Ahstangy u Ládi Pokorného a workshopy s Denisou Sengerovou. Věnovali jsme se pro zábavu i akrobatické józe. 

V letech 2018-19 jsem absolvoval vzdělávací kurz v Poweryoga Akademii Václava Krejčíka a dostal oprávnění pracovat jako instruktor jógy s mezinárodní platností - RYT 200. Do roku 2021 jsem vedl lekce powerinyásajógy a jógy pro zdravá záda v kombinaci se systémem DNS prof. Koláře. V červnu 2021 jsem se stal trenérem DNS v Pražské škole rehabilitace u prof. Pavla Koláře. Od září 2021 už se věnuji hlavně Kurzům DNS v našem turnovském jógovém studiu. Úspěšné kurzy přenášíme i do Prahy.

Jsem rodilý pražák, otec dvou dcer, žiji na vesnici, obklopen krásnou přírodou Českého ráje. Původně jsem vystudoval Materiálovou vědu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při ČVUT. Profesně se živím jako IT konzultant se specializací DBA pro Oracle databázi a produktové řady E-Business Suite, Primavera P6 a Agile PLM.


Cílem mých lekcí je naučit Vás cvičit správně v rámci Vašich možností, cvičit inteligentně a s vnímáním těla. Sladění pohybu s dechem, správná postura a centrace kloubů, důraz na aktivní stabilizaci a používaní svalů středu těla.