Lucie

Lekce DNS lektoruji třetím rokem, lektorování jógy jsem se věnovala osm let. Začínala jsem powerjógou, věnovala jsem se i tradiční ashtangajóze. V posledních letech ale s úspěchem kombinuji jógu s dynamickou neuromuskulární stabilizací (DNS) prof. Koláře. A od podzimu 2021 už se pro velký úspěch naplno věnuji hlavně intenzivním Kurzům DNS.

Jógové studio v Turnově jsem otevřela na podzim 2018. Od roku 2021 mám Kurzy v Praze a od podzimu 2022 se nově těším na lekce v Liberci.

Jsem původní profesí architektka. Ke cvičení přistupuji v určitém smyslu podobně jako stavaři. Hledám způsoby, jak rekonstruovat naše těla, aby se i naší psychické stránce dobře dařilo. Jak říkali už sokolové: ve zdravém těle - zdravý duch. Jinak to nejde;-) 

Jóga Turnov

Cesta je cíl

 • narozena 1972 v Praze
 • 1987 první rok, kdy jsem cvičila jógu – hathajóga podle André van Lysebetha
 • 1989 maturita na Gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně
 • 1990–1998 Fakulta architektury na pražské ČVUT
 • 1996–2002 praxe soukromé architektky
 • 90. léta – systém Jóga v denním životě, poté Tai Ji Quan rodiny Chen, čchi-kung, dzogchen, yantra jóga

Narodila jsem se v roce 1972 a vyrůstala jsem na Praze 4, nedaleko Vyšehradu. Do doby mého studia na gymnáziu (GJN Hellichova na Malé Straně) se datuje moje první setkání s jógou. Zhruba v roce 1987 jsem chodila s kamarádkami kamsi v Praze do jakési tělocvičny za nějakým pánem-jogínem a doma pak zkoušela cvičit podle knížky André van Lysebetha. Tehdy se jóga cvičila polooficiálně. V roce 1989 jsem maturovala, udělala talentové zkoušky na Fakultu architektury na pražské ČVUT. Původní profesí jsem tedy inženýrka architektka. Po promoci v roce 1998 jsem několik let pracovala v soukromém ateliéru ing. arch. Michala Kuzemenského (dodnes aktivní projektant a velmi populární pedagog na naší domovské fakultě). Po několika letech ve stavebnictví jsem však dospěla k názoru, že potřebuji zásadní životní změnu.

V té době už jsem přesedlala z jógy (systém Jóga v denním životě) na tai-ji (Tai Ji Quan rodiny Chen pod vedením úžasné učitelky Zhai Hua) a postupně také čchi-kung (Sü Ming-tchang). V roce 2001 jsem přijala transmisi dzogchenové nauky tibetského mistra Čhogjal Namkhai Norbu. V tomtéž roce jsem se také seznámila s tibetskou yantra jógou.

 • 2002–2004 projektovou manažerkou ve společnosti DUHA, Praha
 • 2004 měsíční cesta do Číny s Zhai Hua ke kořenům Tai Ji Quan rodiny Chen
 • 2005 odstěhování se z Prahy
 • 2004–2006 projektovou manažerkou ve Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s., Liberec
 • 1996–2002 praxe soukromé architektky
 • 2006 rekonstrukce domu v Českém ráji, narození 1. dcery
 • 2009 narození 2. dcery

Profesní dráhu jsem změnila v roce 2002, zamířila jsem do neziskového sektoru. Stala jsem se projektovou manažerkou nejprve ve společnosti DUHA, kde jsem pracovala v programu podporovaného zaměstnávání s lidmi s mentálním postižením. V roce 2004 jsme se s mým současným manželem rozhodli k dalšímu zásadnímu kroku - odchodu z Prahy. Po dvou letech v Liberci (kde jsem pro změnu vedla grantový "Program rozvoje venkovských oblastí - Snižování nezaměstnanosti ve venkovských oblastech Libereckého kraje“, Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.) jsme našli dům na samotě v lese v malé obci Českého ráje. To už byla na světě první dcera. Na mateřské jsem se věnovala rekostrukci našeho domu a založení nové zeleninové a květinové zahrady. Na svět přišla druhá dcera. V tomhle období šla tradiční jóga, taiji i meditace stranou. Veškerou energii jsem dala své rodině, domu a zahradě. Přesto jsem často s oblibou péči o malé děti přirovnávala k té nejnáročnější a zároveň nejúžasnější jógové/taiji/meditační praxi, jaká nás může potkat...

V novém prostředí a nové životní situaci se znovu vrátila ke slovu jóga. Taiji, obzvláště náročný styl Chen, který mě roky provázel, je ještě mnohem více než praxe jógy závislý na velmi úzkém kontaktu učitele a žáka. Tento kontakt odstěhováním se z Prahy a založením rodiny zeslábl. Hledala jsem, co by tuto praxi nahradilo a začala mě bavit powerjóga. Začínala jsem cvičit na lekcích turnovských kolegyň Jarky Hassové a Martiny Ježkové. Powerjóga mě zaujala natolik, že jsem si v roce 2013 udělala 1. školení lektora jógy v Powerjóga Akademii pod vedením Václava Krejčíka. V následujícím roce 2014 jsem začala v Turnově organizovat vlastní lekce powerjógy.

 • 2013 1. školení lektora jógy se specializací na powerjógu v Powerjóga Akademii, Václav Krejčík
 • 2014 školení gravidjógy a dětské jógy 
 • 2015 2. školení "Jóga pro zdravá záda" v Powerjóga Akademii, MUDr. Anety Králové
 • 2016 roční studium Jógové terapie na FTVS UK
 • 2014 - do současnosti -  vlastní praxe lektorky jógy

Cvičení mělo od počátku úspěch, ale mě už po krátké době začalo zajímat, jak cvičení zpřístupnit nejen relativně zdatným jedincům, ale opravdu každému. Protože pohyb i práci s dechem a myslí potřebujeme úplně všichni. Ale ne každý má tělo v takovém stavu či kondici, aby mu do jisté míry náročná forma dynamické jógy vyhovovala. V roce 2015 jsem pokračovala ročním programem "Jóga pro zdravá záda" v Powerjóga Akademii, tentokrát pod vedením MUDr. Anety Králové (rehabilitační lékařka na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol), nadšené jogínky. Tak jsem se poprvé seznámila se systémem DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Pavla Koláře). Lekce jógy pro zdravá záda přibyly od roku 2016 a jsou to lekce velmi populární. Postupně jsem si rozšiřovala specializaci - v roce 2014 školení gravidjógy a dětské jógy, roční studium Jógové terapie na FTVS UK. V praxi se ukazuje stále více, že jóga může oslovit skutečně každého. Je to natolik hluboce propracovaný systém, že bez ohledu na věk či zdravotní stav lze najít v systému jógy složku, která nám může pomáhat. V čem? V kvalitnějším, hlubším prožívání života, vnímání jeho smyslu, pocitu zdraví, nejen tělesného, ale i psychického. Nalezení našeho místa na tomto světě..

S nabýváním zkušeností mě více zajímalo, z jakých pramenů dynamické styly jógy (powerjóga) pocházejí. Tak jsem se seznámila s tradiční Ashtangavinyásajógou Krishna Pattabhi Joise, žáka legendárního Sri T. Krišnamačárji.

 • 2015 první setkání s Ashtangavinyása jógou Krishna Pattabhi Joise - Petra Vonšovská
 • 2016 workshop u Kino MacGregor
 • 2017 workshop u Larugy Glaser
 • 2018 workshop u Gregora Maehleho
 • 2016 - 2017 několik víkendových WS akrojógy
 • 2018, 2019 - týdenní WS tibetské yantrajógy
 • 2019, 2020 - WS hormonální jógy dle Dinah Rodrigues

Tak jsem se v roce 2015 poprvé učila s Petrou Vonšovskou tzv. Primary Series. Jedná se o velmi komplexní jógovou praxi, založenou na osmistupňové cestě jógy, často je popisována jako meditace v pohybu. V této józe jsem se vzdělávala také s Denisou Sengerovou (2018), Ladislavem Pokorným (2019), navštívila workshopy úžasné američanky Kino MacGregor (2016) či Larugy Glaser, žijící ve Švédsku (2017) a australana německého původu Gregora Maehleho (2018). Několik let (2016, 2017) jsme se věnovali s manželem akrobatické józe a párové józe pod vedením instruktorů z Marka Petráčka a Daniely Duškové z LetsAcro. V létě 2018 a 2019 jsem si na týdenních retreatech po letech oživila praxi tibetské yantra jógy. Od roku 2019 se seznamuji se systémem hormonální jógy dle Dinah Rodrigues.

Paralelně s touto tradiční jógou se stále věnuji vzdělávání v moderním smyslu a prohlubuji své vědomosti v oblasti terapeutické jógy - mám za sebou 2x školení DNS I (2018, 2019), DNS II (jaro 2020) a DNS III (jaro 2021) v Pražské škole rehabilitace. Dosáhla jsem úrovně certifikovaného trenéra DNS prof. Koláře.

 • 2018 - 2021 DNS prof. Koláře - Pražská škola rehabilitace (Mgr. Lenka Opltaková, Mgr. Oldřich Chramosta, Mgr. Michal Truc, Mgr. Julia Demeková)
 • 2018 - otevření jógového studia v Turnově
 • 2019 spolupráce s dalšími lektory

Na podzim 2018 jsem v Turnově založila vlastní jógové studio. Od počátku roku 2019 spolupracuji s dalšími lektory jógy. Sama jsem začínala lekcemi powerjógy, po roce přibyla jóga pro zdravá záda, gravidjóga, dětská jóga. Z powerjógy se stala powervinyása a také ashtangajóga. Přibyla teensjóga. Aktuálně mám lekce jógy v kombinaci se systémem DNS a využitím pomůcek včetně velkého míče, vhodné nejen pro úplné jógové začátečníky, ale i pro sportovce či zkušené jogíny.

Ve svých lekcích mám snahu předat poselství, že jóga začíná až poté, co opustíme jógamatku. Snažím se Vám zprostředkovat více než lekci jógy týdně. Umožnit Vám změnu přístupu k sobě samým, pohybu našich těl a stavu naší mysli, zkrátka k životu v jeho šíři a hloubce. Jóga trénuje nejen naše tělo. Pokud se necháme vést, tak také naši mysl. Postupně dochází ke kultivaci naší energie. Tyto tři složky naší osobnosti (podle tibetské nauky dzoghchenu tělo-mysl-energie) se tak mají možnost postupně dostávat do rovnováhy. Toto hledání rovnováhy je podle tradičních východních nauk cestou zdraví a svobody. Zdraví a svobody jednotlivce, společnosti, všech cítících bytostí...Namasté;-)

Certifikáty