Jirka

Jiří Vlček – cvičení ve vývojových pozicích podle prof. Koláře

Jiří Vlček – cvičení ve vývojových pozicích podle prof. Koláře

Od dětství byl mojí největší radostí pohyb

Cvičení v mém podání je více racionálně zaměřené na správnost provedení, dávám víc důrazu na humor než esoteriku. Kladu důraz na fakt, že nic nejde hned a člověk má cvičit podle svých současných možností a nic nepřehánět. Pokroku se dosahuje pravidelností a vytrvalostí, ne silou. A hlavně dýchat:-)!