Namasté;-) Namasté? Namasté!

4. 3. 2021

Namasté;-) Namasté? Namasté!

Konečně jste se vypravili na lekci jógy. Skoro vše je tak , jak jste očekávali – lektor/ka po Vás chce, abyste dýchali plným jógovým dechem (o tom už jste někde něco slyšeli), cvičíte Pozdrav Slunci (co jiného, že), překvapivě nevadí, že si nedosáhnete v předklonu na špičky (tak to je příjemné překvapení), na konci lekce se uvolníte v krátké relaxaci (možná jste jí nečekali, ale není to vůbec špatné). A pak, v úplném závěru Vás lektor/ka pozdraví slovy: „namasté“ – proč?

Namasté je pozdrav, používaný v Indii. Toto slovo pochází ze sánskrtu a „nama“ překládáme jako „poklonit se“, „as“ vyjadřuje „já“ a „te“ znamená „ty“. Doslovný překlad je tedy „já se klaním tobě“.

Pozdrav „namasté“ je doplněn gestem, ve kterém spojíme dlaně k sobě s prsty směřujícími vzhůru a o palce si takto spojené dlaně jemně opřeme na středu hrudníku – poblíž našeho srdce (srdeční čakry, chcete-li) a jemně k nim skloníme hlavu. Takto provedený pozdrav znamená „namasté“ ať už tato slova vyslovíme, či nikoliv.

Tento pozdrav reprezentuje víru, že uvnitř každého z nás je - nazvěme to třeba - „boží jiskra“ , která je uložená v oblasti srdce (srdeční čakry). Gesto je tak uznáním jedné duše duší druhou.

Toto je jakýsi vnější aspekt pozdravu „namasté“. Tento pozdrav lze také použít jako kratinkou meditaci - spojené ruce umístíme k srdeční čakře, uklonění hlavy a zavření očí pomáhá vzdát se božské jednotě či dokonalosti v našem srdci. Pokud je taková "vteřinová“ meditace prováděna s hlubokým citem v srdci a odevzdanou myslí, dochází k rozvoji tohoto vnitřního napojení na náš duchovní „zdroj“.

Na lekci jógy se tedy pozdrav „namasté“ používá díky jeho celistvému významu: lektor začíná tímto gestem jako projevem vděčnosti a respektu nejen vůči svým klientům ale také vůči svým vlastním učitelům a současně tak navzájem vyzývá studenty k propojení se sebou samými i ostatními a také s tím, co nás přesahuje, ale je nám všem společné. Toto gesto je obvykle prováděno až na konci lekce jógy, neboť mysl cvičících je po lekci jógy zklidněná a je tak větší prostor pro ono napojení se.

Teď už víte proč a jak a je je na Vás, jestli se k této tradici chcete připojit, či nikoliv...

„Namasté;-)“

Zdroj: wikipedie, yogajournal.com