2. Co je dobré vědět o svalech středu těla, než začnete cvičit?

8. 2. 2022

Většina z nás vůbec netuší, jak souvisí zdraví našich kloubů se stavem naší svalové soustavy. I pokud už nějaké zdravotní problémy řešíme s fyzioterapeuty, maséry, trenéry nebo i lékaři, instrukce obvykle zní - cvičte. Přitom netušíme jak fungují naše svaly, klouby, dýchání… a už vůbec netušíme, jak souvisí zdraví našich kloubů se stavem naší svalové soustavy. Nejde totiž o to, CO máme cvičit, ale spíše bychom měli chápat PROČ to máme cvičit, jaké procesy konkrétní cvik v těle vyvolává.

Při cvičení je důležité znát určité teoretické základy, jak naše tělo funguje. Není totiž cílem zacvičit si hodinu týdně správně na skupinové nebo individuální lekci, to k nápravě nestačí.  Je zásadní přenést poznatky z cvičení do každodenního života. Do mnohahodinového sezení v práci u počítače, vaření večeře, rekreačního běhu o víkendu, nebo denní procházky se psem.


Takže, co je dobré vědět o o svalech středu těla (core) neboli hlubokém stabilizačním systému páteře (HSSP):

S pojmem CORE se už zřejmě setkal každý, kdo se věnuje pohybu. V překladu „core“ znamená jádro, a je tím tedy myšleno vnitřní svalstvo těla. Často si tento pojem mylně spojujeme s pekáčem buchet (vyrýsovaný přímý břišní sval), ale to je naprostý omyl. Navíc většina cvičících dělá tu chybu, že se HSSP věnují až na konci tréninku, kdy už je jejich tělo unavené. Jenže slabé vnitřní svalstvo například nechrání páteř tak, jak by mělo, čímž se rapidně zvyšuje riziko zranění, a to i při provádění každodenních nejjednodušších úkonů, jako je například úklid, či dokonce chůze. Slabý střed těla dokonce může vést i k chronické bolestí zad


Do core/HSSP patří tyto svaly:

  • bránice - DIAPHRAGM

  • příčný sval břišní - TRANSVERSUS ABDOMINIS

  • hluboké svaly páteře – MULTIFIDUS

  • pánevní dno - PELVIC FLOOR

Do HSSP se někdy počítají i tyto svaly:

  • vnitřní / zevní šikmé svaly břicha - OBLIQUUS INTERNUS / EXTERNUS
  • čtyřhranný sval bederní 
  • hluboké flexory krku
  • sval bedrokyčlostehenní

Do HSS nepatří:

  • přímý břišní sval - RECTUS ABDOMINIS - (six-pack) nemá s ochranou páteře nic společného

HSSP je systém hluboko uložených svalů, který chrání naši páteř tím, že zajišťuje její stabilizaci.

To ovšem platí pouze za předpokladu, že HSSP je aktivovaný a v dobré kondici, je v něm správný svalový tonus.


Jaké výhody trénink core/HSSP poskytuje?


ZDOKONALENÍ DRŽENÍ TĚLA A DECHOVÉHO STEREOTYPU – Dobré držení těla je klíčové, pokud chcete předcházet bolestem zad nebo kloubů. Správný dechový stereotyp se správným držením těla úzce souvisí. Svaly HSSP jsou aktivovány dechem.

ZLEPŠENÍ FUNKČNOSTI A VÝKONNOSTI – Aktivní střed těla/HSSP oceníte nejen při sportu, ale hlavně při vykonávání každodenních činností. Tělo s aktivním HSSP se tolik nepřetržuje a rychleji regeneruje.


LEPŠÍ STABILITA A KOORDINACE POHYBŮ - Stabilnější páteř znamená lepší stabilitu celého těla. Pevný střed těla je tedy základem pro každodenní činnosti i sportování. Díky cvičení ve vývojových pozicích budete schopni ovládat lépe veškeré své pohyby, a tím se zjednoduší i váš každodenní život. Díky zlepšení postoje, rovnováhy, koordinace, síly a rozsahu svalů, které tvoří oporu páteře, je vaše tělo pevnější a mnohem odolnější vůči zraněním.


VÝRAZNÁ POMOC PŘI BOLESTECH ZAD A PREVENCE PROJI JEJÍMU VZNIKU – Lidé, co tráví většinu času v kanceláři mají tendenci se nevědomky k počítači ohýbat v zádech, a díky tomu dochází i k rozvoji chronické bolesti zad. Podle studií trpí bolestmi zad opravdu mnoho lidí, nejčastěji v oblasti dolních zad, což je způsobeno nadměrnou zátěží, či nesprávným držením těla. Páteř, zejména pak její bederní část, bývá velice často přetěžována. Posilování středu těla tedy může pomoci s odstraněním bolestí zad. 


ZÁKLAD PRO VĚTŠINU CVIKŮ – Pevný střed těla je, troufám si říci, naprostou nezbytností pro většinu cviků. Pokud nemáte zpevněný střed těla, často neprovádíte cvik správně a jste mnohem náchylnější ke zranění.

ZPEVNĚNÍ A TVAROVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ – Jako poslední bod samozřejmě nesmíme opomenout ani vliv na břišní svaly. Pustíte-li se do core tréninku, jste na správné cestě za vyrýsovaným břichem. 


Stabilizační programy těla aktivujeme vždy, když překonáváme odpor proti vertikalizaci (napřimování se) nebo lokomoci (pohybu vpřed). Vzhledem k tomu, že odporem nám je i samotná gravitace a váha našeho vlastního těla, je jasné, že HSSP by měl by být aktivován u všech našich pohybů. Je však důležité mít na paměti, že čím větší zátěž a rozsah pohybu, tím povrchnější svaly tělo zapojuje.

Pro aktivaci HSSP ale naopak potřebujeme zapojovat hluboké vrstvy svalů.

Stačí nám tedy malý rozsah pohybu s minimální zátěží ve spojení s bráničním dýcháním.


Jak vzniká a co způsobuje svalová dysbalance?

Svalová dysbalance je stav, kdy jsou svaly, které mají pracovat v souhře proti sobě (například biceps vs. triceps, zádové svaly vs. břišní svaly,…) v nerovnováze. Jeden je obvykle ochablý a druhý je zkrácený. Zkrácený sval je přetěžován, v neustálém svalovém napětí, což vede k bolestivým stavům. Svalová dysbalance negativně ovlivňuje správnost držení těla a kloub (klouby), který dané svaly ovlivňuje, je jednostranně přetěžován.

Stav kloubů je úměrný stavu svalové soustavy. Při dlouhodobém působení svalové dysbalance na kloub může dojít až k degenerativním změnám. A páteř není nic jiného, než soustava mnoha kloubů.


Proč je důležité trénovat kloubní centraci?

Kloubní centrací se rozumí nastavení kloubu, kdy kloubní hlava se rovnoměrně opírá o kloubní jamku v celé ploše. Svaly pracují v souhře a „nepřetahují“ se o kloub.

Správné nastavení kloubů přichází ve 3. měsíci věku dítěte. Klouby se začnou „otevírat“ a dosáhnou centrovaného postavení. Díky tomu se začíná tvořit tzv. nitrobřišní tlak (NBT).

Nácvikem vzorových kloubních konfigurací ve vývojových pozicích, způsobem dýchání, odlehčováním segmentů, nebo naopak posilováním proti odporu, tím vším zasahujeme do vědomých i nevědomých dějů v CNS (centrální nervová soustava), optimalizujeme svalový tonus (svalové napětí), působíme pozitivně na zdraví našich kloubů. Cvičení v centrovaných kloubních konfiguracích funguje jako pohybová léčba, ale i prevence svalových dysbalancí.